Antti Malminen. Foto: Privat

En flitig arbetare i valtider

Antti Malminen, tidigare kommunalpolitiker i Lund för dåvarande Folkpartiet, har avlidit i en ålder av 79 år. Han efterlämnar sin livskamrat Kristina samt en son och en dotter med familjer.
Antti föddes i Viborg i Finland 1939, strax före Sovjetunionens krig mot Finland. Viborg och Karelen ockuperades av ryssarna våren 1940 och den finländska befolkningen fick lämna Karelen. Tre år gammal skickades Antti och hans bror till Sverige. Antti växte upp på en gård i Småland och blev kvar i Sverige.
Antti gick ut gymnasiet i Eksjö och flyttade därefter till Lund för att studera. Han läste bland annat företagsekonomi och valde, efter en pol mag-examen att vidareutbilda sig till gymnasielärare.
Han arbetade först några år på Polhemsskolan i Lund, men kom snabbt över till Katedralskolan, där han arbetade som lärare i företagsekonomi och samhällskunskap fram till sin pension. Antti var under sin yrkeskarriär fackligt engagerad i Lärarnas riksförbund och var mellan åren 1987 och 2004 kommunombud för LR i Lund.
Efter pensioneringen engagerade sig Antti i lundapolitiken för dåvarande Folkpartiet Liberalerna. Han var bland annat ledamot i byggnadsnämnden och i renhållningsstyrelsen. Han var också under många år en mycket aktiv ledamot i den lokala styrelsen för Folkpartiet samt styrelseledamot i Studieförbundet Vuxenskolan.
Antti var en flitig arbetare i valtider och var ständigt närvarande vid kampanjer, i valstugor och i andra möten med lundabor. Vid våra interna möten var han alltid både påläst och idérik. Han var, som bilden visar, också en flitig fotograf och många av de foton som hänger på vår partilokal har tagits av Antti.
Vi liberaler i Lund minns Antti som en vänfast, vänlig och omtänksam person. Vi saknar honom!

×