En bild från 2007 över Björklundaområdet vars planer redan då var ute på samråd. Nu fortsätter planarbetet efter avslutad markanvisningstävling.foto: hässleholms kommun

Sex vinnare för Björklunda

Nu är tävlingen om den framtida bostadsbebyggelsen i stadsdelen Björklunda i Hässleholm avgjord. Sex olika exploatörer har vunnit deltävlingarna i markanvisningstävlingen, som i sin tur kan resultera i runt 200 nya bostäder.

Åtta tävlingsområden har tilldelats sex exploatörer efter utvärdering av inkomna tävlingsbidrag för Björklunda.

Det berättar kommunen på sin hemsida och konstaterar att stadsdelen kommer att bli ett av Hässleholms största utbyggnadsområden och kommer att ge plats för cirka 200 bostäder.
– Det har varit på gång under en längre tid och det känns bra att vi nu har tagit ett stort steg på vägen till en ny spännande stadsdel.
–Vi välkomnar både lokala och nya exploatörer till Björklunda och ser fram emot att jobba tillsammans med dem för att skapa nya attraktiva bostäder i Hässleholm.
Det säger Arne Dahlström (KD), ordförande för tekniska nämnden i Hässleholm.
Merparten av bostäderna i Björklunda kommer att vara lokaliserade kring ett framtida torg.

Flerfamiljshus kommer att ge plats för service på bottenplan för att generera ett folkliv ut mot torget, samtidigt som innergårdarna förväntas bli lummiga, privata och tysta.
– Kombinationen mellan byggnadernas framsida mot det offentliga rummet och baksidan mot det privata har varit genomgående i förslagen.
– Det visar på anbudsgivarnas goda förståelse av vad som efterfrågats i tävlingsuppgiften,
Det säger Jakob Ruter, mark- och exploateringschef på tekniska förvaltningen.
Nu när samtliga bidrag blivit utvärderade och vinnare utsedda, ska kommunens och exploatörens avsikter formaliseras i ett markanvisningsavtal, som ska tas fram till hösten.
Arbetet med detaljplanen kommer att fortsätta parallellt, enligt kommunens pressmeddelande.

Tävlingsuppgiften bestod av att utforma och bygga bostäder i flerbostadshus, parhus, kedjehus eller radhus och villor med höga boendekvaliteter, väl inpassat i miljön och med låg energiförbrukning och sunda materialval, enligt kommunens inbjudan till tävlingen.
Det 64 hektar stora området är uppdelat i tolv tävlingsområden. (37 hektar av området ska bestå av natur, betesmark och dammar för dagvatten.)
Byggstart för de nya bostäderna på Björklunda räknar kommunen med att det kan bli till våren 2020, efter detaljplanearbete och projektering.

När tävlingen utlystes krävde Folkets Väls Ernst Herslow med ett initiativärende i tekniska nämnden att den skulle stoppas, med hänvisning till tusenmetersgränsen till reningsverket. Han hänvisade också till andra partier, Liberalerna och Sverigedemokraterna, som också förordar en tusenmetersgräns.
Initiativärendet i nämnden röstades ner av S, C, MP, V, M och KD men fick stöd av SD.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...