Anneli Hulthén uppskattade vyn över Finjasjön.FOTO: Adrian Ericson
Anneli Hulthén ledde trupperna genom ett av vandringsstråken ner mot Hovdala slott där invigningen ägde rum.
Agneta Olsson Enochsson (L), Lars Johnsson (M) och Irene Nilsson (S), för dagen helt överens – om centrets förträfflighet.
Hovdala blir allt populärare för vandrare. Foto: Norra Skåne/arkiv
Anneli Hulthén invigningstalar.
Länsstyrelsens chaufför Amir Koqinaj var nöjd med dagen. Likaså 14-årige Simon Hulthén som fick spendera dagen på invigning med faster Anneli Hulthén.
I somras invigdes Hovdala vandringscentra av landshövding Anneli Hultén. Här tillsammans med kommunalrådet Lars Johnsson (M). Hovdala är ett viktigt område för friluftslivet i kommunen, konstaterar kommunekolog och fritidschef.Foto:Adrian Ericson/arkiv
Projektledare Bjarne Öhrling talade engagerat om miljöerna.

Landshövdingen invigde Hovdala vandringscentrum

Hässleholm Hovdala vandringscentrum står nu klart efter tio års arbete.
– Det här gör att fler får möjlighet att komma ut i naturen, säger Anneli Hulthén som bjudits in för att inviga anläggningen.

Invigningen inleddes med en provtur längs en av vandringslederna intill Hovdala slott. Skog och slättlandskap tillryggalades innan det sista krönet nåddes och utsikten mot Finjasjön öppnade sig.
Utan tvekan den bästa delen av vandringen enligt Anneli Hulthén, som själv inte är främmande för att vara ute i skog och mark.

Hur värderar du en arbetsdag som denna?
– Det är grymt, konstaterar hon utan att blinka.
– Du får nästan allt här. Natur, kulturhistoria, levande miljöer.

Bland flera nöjda deltagare på plats fanns bland annat kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).
– Detta är en fantastisk rekreationsmöjlighet för Hässleholmsborna. Mest fantastiskt är att man kan börja vandra direkt när man stiger av vid stationen, säger han.
Där är nämligen uppmärkt för att direkt kunna inleda sin strapats ut mot Hovdalas rika naturmiljöer.
Även politikerkollegorna Agneta Olsson Enochsson (L) och Irene Nilsson (S) sken ikapp.
– Här är vi alla överens, konstaterade dem muntert.
Efter att den lilla, men ack så raska, vandringen gått i mål vid Hovdala slott var det dags för invigningsceremonin.
Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth hälsade välkommen och Anneli Hulthén fick snart ordet. I publiken fanns kommunalpolitiker och andra relaterade aktörer som Skåneleden och lärosätena i Lund och Kristianstad.

I sitt tal framhöll Hulthén det positiva med att det finns olika slingor av varierande längd vilket gör att alla kan njuta av vandringsupplevelser, såväl proffset som den som har svårare att ta sig fram.
Inte minst möjliggör det en aktiv livsstil, vilket innebär viktiga vinster för folkhälsan.
Som avslutning avtäcktes den nya karttavlan intill Hovdala slott på vilken alla olika vandringsleder är utritade, även en färsk broschyr har släppts.

När tio års arbete med att skapa ett sammanhållet system av vandringsleder sammanfattas bör givetvis också projektledaren Bjarne Öhrling nämnas.
För honom började engagemanget som en fritidssyssla, men med tiden blev det till ett fullfjädrat ledaruppdrag.
– Vi har siktat högt med målet att ha Sydsveriges bästa leder, berättar han.
– Det här är så här en modern vandrare vill har det.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...