Guldschakalen finns i Danmark och väntas komma till Sverige. Foto: Wikimedia commons/Artemy Voikhansky

Schakal hot mot svenskt lantbruk

På landet Vitsvanshjorten och guldschakalen är två av de arter som på sikt kan hota svenskt jordbruk och skogsbruk. Det visar det arbete för att identifiera skadliga främmande arter som SLU:s artdatabank just nu genomför på uppdrag av Naturvårdsverket.

Vitsvanshjorten finns idag i Finland, och exemplar har redan skjutits i Tornedalen. Den har samma förökningstakt som rådjur och förväntas öka snabbt i antal om den tar sig längre söderut i Sverige och skulle i sådana fall orsaka stora betesskador.

Guldschakalen har flyttat sig norrut under en längre period och finns idag i Danmark. Sannolikt är det bara en tidsfråga innan den tar sig in i Sverige och det skulle i sådana fall medföra skador för lammuppfödare. Storleksmässigt är guldschakalen mellan räv och varg.

Till Land Skogsbruk säger Henrik Thurfjell på SLU:s artdatabank att de allra största hoten kommer från betydligt mindre organismer, till exempel insekter som förs in i landet via import av exempelvis trä.

×