Gertrud Richter, planchef Hässleholm kommun. Foto: Hans Bryngelsson

Planchefen är nöjd med beslutet

– Att FÖP:en nu har antagits visar att Hässleholm nu är redo att axla det enorma projekt det innebär att vara en stad med en höghastighetsstation.

Det säger Gertrud Richter, planchef på Hässleholms kommun, i en kommentar på kommunens hemsida efter måndagskvällens beslut att anta den fördjupade översiktsplanen för Hässleholm, även kallad framtidsplanen

– Tack vare att planen antagits vet vi nu i vilken riktning vi ska gå. Nu har hela kommunen ett mål och ett konkret stöd i alla detaljplaneärenden och allt bygglovsarbete, som ger oss möjlighet att genomföra en stadsutveckling som ger ännu bättre livsmiljöer för alla människor, säger planchef Gertrud Richter på stadsbyggnadskontoret i Hässleholm.

Fördjupningen av översiktsplanen innehåller målbilder av hur staden och kommunen ska utvecklas och se ut i framtiden, bland annat att den ska vara en nationell knutpunkt och tillväxtmotor, växa genom förtätning och låta naturen få ta plats i staden, skriver kommunen på sin hemsida.

Gertrud Richter påpekar att utan en antagen fördjupad översiktsplan, hade stöd saknats för utbyggnaden och utvecklingen av höghastighetsjärnvägen eller kommunens 30 detaljplaner.

– Då hade vi inte haft något gemensamt dokument om hur Hässleholm som stationsstad ska utvecklas. Vi ska visa hur vi efter Sverigeförhandlingen kan axla det enorma projektet med höghastighetsjärnvägen och knyta den till resten av staden genom ny stadsplanering: till exempel nya bostadsområden, grönområden, cykelvägar, säger Gertrud Richter och avslutar:

– Med en antagen fördjupad översiktsplan, som är en överenskommelse mellan staten och kommunen, visar vi nu hur vi tar hänsyn till riksintressen för bland annat järnvägen. Nu kan vi äntligen börja planera för Hässleholm som den naturliga knutpunkten full av liv och rörelse.

Läs mer:

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...