Arkivbild.

Friad tjänsteman döms för dödsolycka

Kävlinge Tingsrätten friade den ansvarige tjänsteman som beställt ett grävarbete i Kävlinge som slutade med en dödsolycka. Entreprenören fälldes för arbetsmiljöbrott. Nu ändrar hovrätten domen och fäller även tjänstemannen.

Det var i september 2013 som ledningsarbete utfördes bakom värdshuset i Kävlinge. En anställd befann sig i ett två meter djupt schakt när kanterna gav vika och jordmassor rasade över honom. Den 63-årige mannens liv gick inte att rädda. Ledningsarbetet hade beställts av Kävlinge kommun och utfördes av ett entreprenadföretag.

Åklagare Lotten Loberg valde att åtala både den ansvarige chefen på entreprenadfirman och ansvarig beställare på kommunen. Loberg menade att både beställaren och ansvarig på entreprenadfirman inte hade vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder och därmed inte hade följt arbetsmiljölagen.

Schaktsidorna borde ha säkrats så att jorden inte kunde rasa in. Ansvariga borde tillsett att bedömning av risker och arbetsmetoder gjordes, samt att det upprättades en arbetsmiljöplan.
Tingsrätten i Lund dömde i december 2017 63-åringens chef till villkorlig dom för arbetsmiljöbrott. Den ansvarige beställaren på kommunen friades. Tingsrätten konstaterade att olyckan hade kunnat förhindras om schaktväggarna försetts med mothåll eller om de hade utförts med större lutning.

Rätten menar också att det är högst sannolikt att rasolyckan inte hade medfört dödliga skador om 63-åringen använt en skyddsbur. Åklagare valde att överklaga domen gällande den ansvarige chefen på kommunen. Hovrätten konstaterar att den kommunala tjänstemannen hade arbetsmiljöansvar för kommunens va-arbeten. Det betyder att han borde sett till att en riskbedömning gjordes samt att en arbetsmiljöplan hade upprättats där rasrisken uppmärksammades. Då så ej skett döms mannen till villkorlig dom för arbetsmiljöbrott.

Då det gått lång tid sedan olyckan inträffade ska domen inte förenas med dagsböter. Däremot ska den kommunala tjänstemannen ersätta staten för försvarets kostnader i tingsrätt och hovrätt om 50 000 kronor. Det är samma summa som den dömde chefen på entreprenadfirman har fått betala.