Lungsjuka barns prover blandades ihop

Kristianstad Enligt en lex Maria-anmälan blandades prover från två barn, med samma typ av lungsjukdom, samman vid ett laboratorium i Kristianstad i våras.

När misstaget om de blandade proverna upptäcktes hade det ena barnet fått en lång och potentiellt hälsofarlig och kanske onödig behandling.

Under tiden som det andra barnet stod utan behandling med eventuell sjukdom och smittorisk för andra.

Detta framgås av en Lex Maria-anmälan som gjorts till inspektionen för vård och omsorg, enligt P4 Kristianstad.