Rotgallnematod har påträffats i norra Skåne.

Maskangrepp värre än befarat

På landet

Angreppen av rotgallnematod hos en lantbrukare i Kristianstad har visat sig mer omfattande är vad som första befarades. En uppföljning har visat att den skadliga rundmasken finns i flera fält på samma jordbruksfastighet. Nu inleds en bredare inventering för att skapa underlag för beslut om åtgärder, meddelar Jordbruksverket.
– Det finns en oro hos odlarna för vad som händer om rotgallnematoden hittas i ett fält. Hur påverkar det företaget och ekonomin på kort och lång sikt? Men oron för att den nya rotgallnematoden ska spridas obehindrat är också stor. Åtgärder för att bekämpa nematoden och hindra spridningen är en investering vi måste göra för att kunna fortsätta odla de grödor vi vill, säger Carin Bunnvik, enhetschef på växtregelenheten.
Rotgallnematoden är en mycket liten rundmask som lever i marken och som kan angripa potatis, morötter och andra grödor. Skadorna kan bli omfattande och göra skörden omöjlig att sälja.

×