Svenska livsmedel står för hög kvalitet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Foto: Izabelle Nordfjell

Köttmärkning får LRF-stöd

På landet Regeringen vill införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger. Den frivilliga lösning som tidigare har testats har inte fallit väl ut. LRF välkomnar initiativet.

Allt fler konsumenter vill idag veta var maten de äter kommer ifrån. Men till skillnad från i affären så är det ofta svårt att få fram den informationen när man äter på
restaurang.
Regeringen har därför under de senaste åren flera gånger uppmanat restaurangbranschen att ta fram en frivillig ursprungsmärkning. Resultatet har inte varit tillfredsställande och därför förbereder regeringen nu att göra ursprungsmärkningen obligatorisk.

– Svenska livsmedel står för hög kvalitet, god djurhållning och låg antibiotikaanvändning. I matbutiker är det idag lätt att få reda på köttets ursprung, men så är det inte när man är ute och äter på restaurang. Därför vill regeringen införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött även på restauranger och i storkök, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Enligt gällande bestämmelser måste ett medlemsland anmäla till EU-kommissionen om landet vill införa ytterligare nationella bestämmelser om ursprungsmärkning. I anmälan behöver landet visa på samband mellan kvalitet och ursprung samt kunna visa att konsumenterna efterfrågar den föreslagna ursprungsmärkning.
Livsmedelsverket och Konsumentverket kommer få i uppdrag att undersöka hur man ska ska till väga för att införa en ursprungsmärkning. Förutom restauranger omfattas även storkök av planerna.
– Ursprungsmärkning av kött är ett bra sätt att ge information om den mat som hamnar på tallriken. Genom att sätta ett tydligt informationskrav på branschen ges konsumenten kunskap om livsmedlens ursprung både när man handlar i butik och äter på restaurang, säger konsumentminister Per Bolund.
LRF är positivt till att regeringen vill att restauranger och storkök ska ange varifrån det kött som serveras kommer. Detaljhandeln har infört ursprungsmärkning sedan flera år, något som har hjälpt konsumenterna att kunna hitta kött som produceras med större omsorg och kvalitet, menar Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

– Det har inneburit att efterfrågan på svenskt kött, från uppfödning med större djuromsorg och låg antibiotikaanvändning, ökat kraftigt. Handelns märkning med ”Kött från Sverige” är väldigt uppskattad. Konsumenterna vill givetvis även veta var köttet kommer ifrån som de beställer på restaurang.
Om ett krav på ursprungsland för köttet i restaurang eller storhushåll införs skulle det innebära en stor framgång för svenska djuruppfödare.

LRF arbetar sedan tidigare med att lyfta fram svenska nöt-, gris- och lammföretagare, bland annat genom kvalitetsmärkningningarna Svenskt Sigill och ”Kött från Sverige”.
– LRFs kommungrupper har arbetat i flera år med att uppvakta politiker och tjänstemän för att den offentliga upphandlingen av livsmedel ska ställa samma krav på allt upphandlat kött som svenska lagar ställer på svenska bönders produktion. Regeringens besked är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning även kring den offentliga upphandlingen, säger Åsa Odell.