Stig GF Jonsson och Marie Bergqvist tycker att idén är ett förslag på rätt nivå. Arkiv: Gugge Nilsson
Så här kan man ordna ett kulturcentra på Kyrkskolan. Arkiv: Gugge Nilsson
arkiv
Sommarens tema på Broby hembygdspark heter ”Med mått mätt”. Hembygdsföreningens ordförande Uno Berggren famnar ett gammalt, välkänt mått. Arkiv: Gugge Nilsson
1655 bestämdes att enhetliga mått och vikter skulle gälla i landet. Här är ett lispund, med en vikt av 8,5 kilo. Arkiv: Gugge Nilsson
En viktsats från 1848, där skålarna användes i en balansvåg för att väga rätt mängd färg till blandningarna. Arkiv: Gugge Nilsson
Åldermannen Lennart Karlsson blåser i det gamla byahornet. Arkiv: Åke Ljungberg
Häglinge sockengille och Hässleholms kommun representerades på mässan av Arne Arvidsson och Carina Rastamo. Arkiv
Full fart runt majstången när midsommarafton firades i hembygdsparken Hässleholm. Arkiv: Gugge Nilsson
Till midsommar ska du plocka blommor och binda en krans. Det är just vad Sofie, Diana och Pernilla gör. Arkiv: Åke Ljungberg

Midsommardans och gamla mått

Kulturhusfrågan har länge varit aktuell i Hässleholm, men nu har den stoppats i malpåse.
Vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni ansåg Christina Ivarsson, moderat ordförande i kommunstyrelsen, ”det löjligt utreda något som man sedan inte har råd att bygga”. Åtminstone får frågan vila på obestämd tid, kanske för evigt.
Men några dagar innan hade nyexaminerade arkitekten Marie Bergqvist på arkitektfirman Hafab presenterat en ny idé till ett flexibelt kulturhus, ett kulturcentra lokaliserat till Kyrkskolan. Förslaget anses ”slugt och relativt billigt”. Det går ut på att man i anslutning till matsalen och gymnastiksalen bygger en ”låda” inåt gården. Huset ska kunna fungera som konsert/teaterlokal ena dagen för 300 personer, andra dagen för barnteater, musiksamlingar eller intimare poesiaftnar.
Samverkan med skolan är vitsen med det hela, samtidigt som lokalerna får annan användning utanför skoltid. Det är ”ingen jättevision om ett kulturpalats”, men idén är ett förslag på rätt nivå, summerar sakkunskapen.
En som omedelbart reagerade positivt var vane insändarskribenten Erik Oldensten.
”Äntligen ett kulturcentrum?” heter det i rubriken. Vi minns att han, med hänsyn till alla olika placeringar som diskuterats, en gång drastiskt föreslog att kulturhuset borde sättas på hjul så att det kunde dras runt. Nu radar han här upp de senaste årens mer eller mindre partibundna förslag och kallar Kyrkskolan för ett klart huvudalternativ.
”Men först vill man veta priset och det måste snabbt och fullständigt utredas. Kommunfullmäktige har nu att fatta beslut, ett självständigt beslut”, avslutar Oldensten.
Sommarutställningen på Hembygdsparken i Broby handlar i år om gamla mått.
Är skäppemått, besman eller lispund bekanta för oss nutidens människor som rör oss med mått som kilo, meter och liter?
Föreningens ordförande Uno Berggren säger att det måste ha varit mycket svårt hålla reda på det virrvarr av mått och mål som rådde före beslutet 1878 om metersystemet. De olika måtten kunde då också skifta efter landskap.
Men detta måttkaos skulle inte upphöra med en gång utan hängde i viss mån med in i 1900-talet Fortfarande talar man ju om tunnland, famn, aln, tum och fot. Under sommaren kommer utställningen ”Med mått mätt” att vissa dagar uppmärksamma mått i speciella sammanhang, till exempel matmått, tidsmått, längdmått, mått om skor och tyg.
Nyligen var det efter gammal sed byastämma i Rättelöv, Arkelstorp, Kärlingberga och Ullsala inom Stoby.
Omkring 100 personer från byarna hade samlats och såg på när åldermannen Lennart Karlsson försökte få ljud i det gamla byahornet.
De senaste åren har stämman haft fler viktiga frågor att diskutera, bland annat att SJ ville lägga sin nya bangård här i trakten, vilket vållade höga protester bland befolkningen i byarna. ”Byastämmorna som återupptagits på vissa håll fyller en viktig social funktion och skapar samhörighet i bygden”, säger Lennart Karlsson, Ullsala.
En göingeby som profilerar sig i ett större sammanhang är Häglinge.
Det handlar om den stora Framtidsmässan i Älvsjö vid Stockholm, där Häglinge sockengille och Hässleholms kommun är representerade. I 25 montrar visas Skåne upp för mässbesökare från hela Sverige.
Nyckelorden för häglingeborna är nässlor och basalt. I ståndet med Arne Arvidsson och Carina Rastamo bjuds det nässelte och nässelbullar som beskrivs i den särskilt framtagna Nässelboken. Och basalten som finns i ett stråk genom Häglinge har gett upphov till egenproducerade smycken i basalt och silver.
”Alla inkomster som vi får går till restaurering av vår gamla kopparsmedja i Häglinge”, säger Arne.
Solen sken över Göingebygden, när midsommarafton skulle firas i Hässleholms hembygdspark.
I det annars mycket regniga vädret blev det ett välkommet avbrott. Dansen den gick som på räls med barn, mammor och pappor som inte ville sluta. Ingen ville vända tillbaka hem förrän sista sången var sjungen.
Men när dansen var slut ”öppnades himlen”. Att en del kom hem blöta gjorde inget, för de flesta var nöjda och glada med sitt midsommarfirande, inte minst ordföranden Lennart Kristensson som hälsat alla välkomna.

×