Foto: TT

Patient skadades allvarligt när strömmen försvann

I januari drabbades SUS i Lund för ett omfattande strömavbrott. Ett stort antal patienter drabbades, bland annat en patient som blev allvarligt skadad i samband med en operation då strömmen gick.
Nu har fem lex Maria-anmälningar upprättats efter händelsen.

Det var den 24 januari som strömmen plötsligt gick sjukhusområdet i Lund. Orsaken skulle senare visa sig vara en avgrävd kabel vid ett byggarbete i närheten, detta då en entreprenör inte följt rutinerna för grävning på ett sjukhusområde.

En av anledningarna till att avbrottet blev så omfattande var att sjukhusets reservkraft inte täcker upp vid strömavbrott av den här typen.

– Reservkraften sätts igång när strömförsörjningen in till sjukhusområdet inte fungerar. I det här fallet fungerade inmatningen av ström till sjukhuset, men problemen uppstod inne på sjukhusområdet i och med att kabeln grävdes av, säger Carola Joelsson, biträdande fastighetsdirektör på Regionfastigheter i ett pressmeddelande.

När strömmen gick fick det stora konsekvenser för det dagliga arbetet på sjukhuset.

Flera pågående ingrepp och operationer avbröts. Många planerade undersökningar och strålbehandlingar fick bokas om.

För fyra patienter blev läget allvarligt. Enligt sjukhusets utredning efter händelsen så kunde personerna ha drabbats av allvarliga vårdskador när strömmen plötsligt gick, men de klarade sig oskadda.

Under en operation av en patient blev dock läget desto mer kritiskt. När strömtillförseln till rummet ströps så försämrades ventilationen markant, vilket gjorde att patienten drabbades av en allvarlig vårdrelaterad infektion.

Nu anmäls de fem fallen enligt lex Maria. Sedan händelsen så har sjukhuset genomfört en rad åtgärder för att minska riskerna för liknande situationer i framtiden.

– Det finns ett behov av en förbättrad kommunikation internt så att verksamheterna har korrekt information och förstår omfattningen vid en sådan här allvarlig händelse. Sedan kan även kommunikationen mellan olika regionala aktörer bli bättre, säger Marie Ekberg, chefläkare på Skånes universitetssjukhus.

Läs mer:

Senaste nytt omLund