Alla delar av Skåne är drabbade av den uteblivna nederbörden.

Oro och stress i torkans spår

På landet Stressen och oron bland Skånes lantbrukare har öka dramatiskt till följd av torkan. LRF:s hjälplinje Bondekompis har de senaste veckorna blivit nedringda och har nu beslutat att utöka sin bemanning.

Den värsta värmeböljan tycks vara över för den här gången, men fortfarande är markerna runt om i Skåne torrare än på länge.
De bekymmer som torkan ställer till för lantbrukarna är särskilt tydlig hos LRF:s hjälplinje Bondekompis.
– Torkan framkallar en oerhörd stress bland lantbrukarna. De senaste veckorna har vi fått massor av samtal. Dels är man orolig för egen del, men många ringer också och är bekymrade över vänner, bekanta och grannar, berättar Maria Hofvendahl-Svensson, vice ordförande i LRF Skåne och ansvarig för omsorgsgruppen.
Torkan ställer till bekymmer för alla typer av lantbrukare. Även skogsbruket är drabbat. Planteringen har försenats och risken för skogsbränder medför ökade säkerhetsåtgärder och långsammare avverkning. Få grenar av näringen är oberörda av den uteblivna nederbörden.

– Men värst är det kanske för djurbönderna. Man är orolig över att betet inte ska räcka och att man ska tvingas börja utfodra djuren. Har man tillräckligt med foder? Går det att få ihop? I en del fall överväger man slakt, men problemet är att väntetiderna på många slakterier är väldigt långa, i vissa fall går det inte att få tid förrän till vintern, säger Maria Hofvendahl-Svensson.
I förlängningen leder problemen förstås till en oro över ekonomin. Många lantbrukare känner stress över vad en minskad spannmålsskörd och därmed minskade intäkter kommer innebära.
– Situationen kan väl bäst beskrivas som allvarlig. Det vi ser framför oss är en skördeminskning på mellan 10 och 30 procent. Men risken finns förstås att det blir ännu värre, säger Hans Ramel, ordförande för LRF Skåne.
LRF arbetar med Jordbruksverket för att utverka tillstånd från EU att skörda marker i träda för att använda som djurfoder.
– Första vallskörden blev 30 procent mindre än beräknat och nu står andra vallskörden och torkar sönder helt och hållet. Risken för brist på djurfoder är överhängande, säger Hans Ramel.

Situationen ser förstås olika ut i olika delar av Skåne. Lundaslätten tycks än så länge ha klarat sig relativt väl, medan problemen är värre på lerjordarna i nordvästra Skåne. I nordöstra Skåne handlar problematiken delvis om bristen på halm på grund av den minskade spannmålsskörden. Det i sin tur kan leda till höjda priser.
Över lag är det mest problem med vårgrödorna, medan potatisen än så länge har klarat sig bra. Mycket oro handlar om hur sockerbetorna ska klara torkan.
– Väldigt många jag pratar med säger att de kan hantera situationen och återhämta sig bra om det kommer regn inom kort. Men fortsätter torkan ytterligare en eller två veckor så är det riktig kris, säger Maria Hofvendahl-Svensson.
De sex personer som idag bemannar Bondekompis finns på plats för att lyssna och ge råd. De kan bistå med kontakter till olika experter som kan ge svar.

– Ett allmänt råd som vi brukar ge är att det oftast är bättre att göra någonting än att bara avvakta och se vad som ska hända. Kan du till exempel inte betala ditt arrende är det bättre att direkt ta kontakt med jordägaren och inleda en diskussion. Att agera framåtsyftande är det enda sättet.
Den senaste tidens många samtal har nu fått LRF att besluta att utöka sin bemanning på Bondekompis, från sex till tio personer, berättar Maria Hofvendahl-Svensson.
– Vi har insett att vi behöver vara fler. I vissa fall åker vi även ut på gården vilket tar tid. Och det finns även en poäng med att vara mer utspridda över hela länet.