Foto: TT

Häktet släppte fel person på fri fot

Häktet i Malmö släppte fel person på fri fot – två år senare läggs förundersökningen ner.

Inget åtal kommer att väckas mot det vakthavande befäl som stod ansvarig när två intagnas rumsnummer förväxlades i februari 2016 på häktet i Malmö, vilket resulterade i att fel person sattes på fri fot.

En halvtimme senare insåg vakthavande befäl misstaget  och larmade polisen om den person som felaktigt satts på fri fot.

Efter signalement och tips från kriminalvårdare om att personen som felaktigt släppts skulle gå till polisen för att hämta sina tillhörigheter kunde misstaget efter ytterligare en halvtimme åtgärdas.

I Kriminalvårdens incidentutredning framkommer det att vakthavande befäl inte följt häktets instruktion för utskrivning korrekt.

Dock visar analysen av incidentutredningen att allt ansvar inte kan tilldelas det vakthavande befälet eftersom misstaget skett redan vid receptionen. Då receptionen vid överlämningen av bevakningscentralens beslut om utskrivning muntligt sa vilket rumsnummer som utsläppningen gällde. Något som gjorde att vakthavande befäl redan hade klart för sig vem beslutet gällde – och därför inte läste igenom överlämningen tillräckligt noga.

Efter händelsen åtalsanmälde personalansvarsnämnden det vakthavande befälet. Men den 8 juni 2018, hela två år efter händelsen, väljer personalansvarsnämnden att även de avsluta utredning och det vakthavande befälet tilldelas inget disciplinsstraff.

 

 

 

×