Magnus Ranstorp menar att samhället måste motverka antidemokratisk påverkan. Förutom jihadism kan det handla om både höger- och vänsterextrem grupperingar. Foto: Victor Lundberg/Scanpix

Ökad jihadism kan hota demokratin

Hässleholm I en nyligen släppt rapport från Försvarshögskolan pekas Hässleholm ut som en av de städer där det förekommer så kallade salafistiska grupperingar inom islam. Även här har personer varit på väg att ansluta sig till IS, men stoppats av myndigheter.

Salafismen är en bokstavstrogen inriktning inom islam som bland annat förespråkar könsegregering, slöjkrav för kvinnor samt begränsning av kvinnors roll i det offentliga samhället. Inom salafismen vänder man sig även mot homosexuella och de som inte delar gruppens syn på religion.
I den nyligen publicerade rapporten ”Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” noteras att salafismen i en del fall kan utgöra en grogrund för våldsbejakande jihadism.

Rapporten som tagits fram av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bygger på aktuell forskning samt ett stort antal intervjuer med både polis och andra brottsförebyggande myndigheter.
Man berättar bland annat att Säkerhetspolisen uppger att Sveriges våldsbejakande islamistiska miljöer har tiodubblats på mindre än ett decennium.
Magnus Ranstorp som varit ansvarig för att ta fram den aktuella rapporten är terrorismforskare och säger att det även finns en begränsad grupp av salafister i Hässleholm.
– Det handlar i huvudsak om vissa familjer i begränsade bostadsområden.
Han menar att man inte ska överdriva storleken på antalet personer, men det finns grupper med hederskultur och där man framförallt håller koll på kvinnor, på hur de klär sig och på hur de beter sig. Det uppges att männen hjälps åt att ha koll på kvinnorna så att de ”inte syndar och närmar sig det svenska samhället.”

De här är yttringar som kan innebära ett hot för demokratin.
Här poängterar man dock att alla salafister inte är jihadister men att alla jihadister är salafister.
I Hässleholm har det länge funnits uppgifter om att radikal islamism förespråkats i det som kallas Ljusets moské. Det har även funnits hatpropaganda mot shiamuslimer i videoklipp på moskéns hemsida.
2009 försökte också en sunnimuslimsk imam köra på en shiamuslimsk man i Hässleholm. Händelsen hade sin upprinnelse i ett bråk med religiösa motiv och imamen dömdes till sex års fängelse.

I rapporten uppges dessutom att moskén i Hässleholm ska ha haft kopplingar till den IS-anhängare från Vittsjö som tidigare friades från terrorbrott i Malmö, men som därefter häktades misstänkt för terrorbrott i Köpenhamn.
Säkerhetspolisen bedömer att omkring 300 personer tidigare lämnat Sverige för att ansluta sig till jihadistiska grupper. Cirka hälften av dessa radikaliserade personer ska ha återvänt till Sverige.
Även personer från Hässleholm ska ha varit på väg till Irak eller Syrien för att strida, men hindrats från att åka av svenska myndigheter. Enligt rapporten är det bara Belgien och Österrike som har en högre andel som valt att åka iväg.
Rapporten uppger även att radikalisering oftast sker inom vissa samfund, företrädesvis i källarmoskéer. Olika sociala medier är också ett vanligt sätt att nå ut med sina åsikter.

Man menar också att de salafistiska miljöerna påminner om slutna mc-gäng som inte gärna vill ha med övriga samhället att göra och att de även arrangerar sina egna rättsprocesser.
– Det är viktigt att kommunerna har en beredskap för den här sortens verksamhet, säger Magnus Ranstorp.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • JA (61%, 244 Röster)
  • NEJ (39%, 157 Röster)

Antal röster: 401

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×