Förskollärare misstänkt för misshandel

Malmö Förskolläraren är misstänkt för misshandel av ett litet barn, hanterar barnen hårdhänt och bemöter föräldrarna på ett olämpligt sätt. Malmö stad vill att lärarnas ansvarsnämnd ska ompröva legitimationen för förskolläraren.

Malmö stad har gjort en anmälan om omprövning av legitimationen till lärarnas ansvarsnämnd.
I den anmälan som gjorts beskrivs förskollärarens brister i fyra punkter. Händelserna har inträffat på en kommunal förskola i Malmö.

En polisutredning om misstänkt misshandel av ett litet barn pågår. Förskolechef har konstaterat kränkande behandling enligt skollagen.
Det har även förekommit olämpliga uttalanden till föräldrar. Dessa överensstämmer enligt förskolechefen inte med de styrdokument som finns för svensk förskola. Vidare menar Malmö stad i sin anmälan att det råder bristande respektfull ömsesidighet i relationer till barn. Förskolläraren tycker inte att barn ska komma till tals i frågor som rör dem.
Kollegor har synpunkter på hur förskolläraren bemöter barnen, att de hanteras hårdhänt och att tillsynen brister.

Malmö stad gjorde en anmälan i maj. Skolinspektionen har nu begärt att Malmö stad ska yttra sig över en rad olika punkter.
Skolinspektionen har möjlighet att göra en anmälan till lärarnas ansvarsnämnd. Inspektionen kan föreslå att förskolläraren ska få en varning eller att legitimationen ska återkallas.

×