Vatten som rinner i Almaån på väg mot Helgeå. Foto: Ludvig Thunman

Klartecken för vattenuttag ur Helge å för foderproduktion

Osby/Östra Göinge Länsstyrelsen Skåne gör bedömningen att det trots låga vattenflöden kan vara möjligt att göra vattenuttag i Helge ås huvudfåra.

– I en situation med extrem torka där djurhållare riskerar att tvingas till nödslakt måste vi hantera våra naturresurser på bästa sätt. Helge å är Skånes största vattendrag och vi bedömer att det just nu inte är någon akut risk ur ekologisk synpunkt med begränsade vattenuttag. Det innebär att vi kan underlätta för djurbönderna i nordöstra Skåne, säger landshövding Anneli Hulthén.

Enligt lag är det tillåtet att använda vatten för bevattning endast om det är ”uppenbart oskadligt”. Den långa torkan under våren och sommaren har medfört att vattenflödena i Skånes sjöar, åar och bäckar (så kallat ytvatten) är nere på extremt låga nivåer. I går valde Länsstyrelsen Skåne att gå ut med ett generellt ställningstagande att det är otillåtet att ta ut något ytvatten, om tillstånd saknas.

– Nu förtydligar vi rekommendationen, så att uttag är möjliga i Helge ås huvudfåra. Vattenflödena är dock på en låg nivå även i Helge å och det är direkt olämpligt att använda vatten till annat än foderproduktion, säger vattenhandläggare Maria Nitare som påpekar rekommendationen gäller under förutsättning att uttagen inte negativt påverkar verksamheter med tillstånd att nyttja och ta ut vatten.

– Det kan också finnas ytvatten exempelvis i täktsjöar där det är möjligt att göra uttag på andra platser i Skåne utan att det skadar miljön, säger Maria Nitare, i ett pressmeddelande.

 

Läs mer:

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • JA (61%, 244 Röster)
  • NEJ (39%, 157 Röster)

Antal röster: 401

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×