Bäst och sämst för barnen

Mer än hälften av alla barn i världen är utsatta för väpnade konflikter, fattigdom och könsdiskriminering. Det rapporterar Rädda Barnen i en ny undersökning.
Rapporten The many faces of exclusion rankar 175 av världens länder utifrån var det är bäst och sämst för barn att leva baserat på tillgång till mat, hälsotillstånd, utbildning samt hur utbrett barnarbete, barnäktenskap, tidiga graviditeter samt våld mot barn är i länderna.
Singapore och Slovenien rankas högst, följt av Norge, Sverige och Finland. Åtta av de tio länderna i botten ligger i Väst- och Centralafrika. Sämst har barnen det i Niger.
I 95 av de rankade länderna har situationen förbättrats för barnen under gångna året. Samtidigt har det försämrats i 40 länder.
Över en miljard barn lever i fattiga länder. De fattigaste flickorna i världen genomgår i snitt tre gånger så många förlossningar som de förmögna.

×