Mangs varnas för att ha utlöst larm – igen

SKÅNE/HÄRNÖSAND För tredje gången sedan i mitten av mars har Peter Mangs utlöst larmet på Saltviksanstalten. Nu får han ännu en varning av Kriminalvården.
Enligt beslutet svarade Mangs att ”det är matdags” när personalen frågade om han tryckt på knappen.

Det var den 5 juni i år som den livstidsdömde Peter Mangs, 46 år, utlöste larmet i en av arbetslokalerna vid säkerhetsanstalten Saltvik i norra Härnösand.

I det förhör som hölls med Mangs efter händelsen svarade denne först att han inte var intresserad av att deltaga.
Men förklarade att han var missnöjd med att vänta för länge på att bli uppsläppt från arbetslokalen inför maten. Något som, enligt Mangs, dessutom försämrats den senaste tiden.
– Jag har livstid och har inte så mycket att bry mig om.

Av handlingarna i ärendet framgår att Peter Mangs tilldelats en varning för missbruk av larmanordning vid två tillfällen tidigare under våren.
Han har också rapporterats för arbetsvägran vid ett antal tillfällen.
När det gäller händelsen i juni anser anstalten Saltvik att det är det styrkt att Peter Mangs brutit mot föreskrifterna genom att missbruka anstaltens väggfasta larmanordning.
Anstalten ser mycket allvarligt på ärendet då Mangs tidigare tilldelats varning för missbruk av larmanordning. Han har i tidigare beslut informerats om att larmanordningen är avsedda för akuta händelser och missbruket av denna föranleder stora personella resurser gällande larmutryckning.

– Mr Q (som Mangs kallas i anmälan) har återigen inte följt de regler som gäller för verkställigheten och den normgivning som han har att rätta sig efter och anstalten finner mot bakgrund av detta att Mr Q ska tilldelas en varning, skriver Saltvik i beslutet.
I början av året satt Peter Mangs isolerad sedan det framkommit att han planerat att kasta avföring och urin mot personal och andra fångar. Detta efter att ha varit missnöjd med rutiner och beslut på anstalten.

Peter Mangs avtjänar sedan 2013 ett livstidsstraff för bland annat två mord och fyra mordförsök efter skottdåden i Malmö.
Han har suttit på flera anstalter med högsta säkerhetsklass, men varit placerad på Saltvik de senaste åren.

Läs mer: