Elever gjorde rasistisk barnprogram

LUND En privat gymnasieskola i Lund har blivit anmäld till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Enligt anmälan, som gjorts av en elev, har det under elevens tre år på skolan skett flera kränkningar utan att ledningen vidtagit åtgärder.

Eleven beskriver i sin anmälan bland annat hur några av hens klasskamrater under ett grupparbete, där uppgiften var att granska massmedier, gjorde ett barnprogram med rasistiska och nazistiska inslag.
Bland annat ska programmet ha innehållit inslaget ”fem svarta är mindre värda än fyra vita” och två i gruppen ska ha velat ha med en sieg heil-hälsning.
Eleven uppger att hen gick till läraren och bad att få byta grupp flera gånger utan att få gehör.
Enligt anmälan ska en lärare på skolan upprepade gånger ha använt ordet ”bög” i sin undervisning. Anmälaren menar att hen tog upp med rektorn att hen kände sig kränkt av det språkbruket, men att rektorn då svarat att ”bög” numera inte är ett negativt laddat ord.

På skolan ska också en debatt ha hållits där ”känsliga ämnen” diskuterades så som invandring, religionsfrihet och sexuell läggning.
Eleven som gjort anmälan motsatte sig att en sådan debatt skulle hållas utan att deltagarna, som anmälaren upplevde det, var insatta i ämnena de diskuterade.
Eleven tog upp detta rektorn, som inte ansåg det nödvändigt att ställa in debatten utan menade att skolans elever måste få diskutera fritt.
De ansvariga för debatten ska ha lovat att ingripa om någon gick över gränsen. Men under debatten i aulan ska flera kränkande saker ha sagts, bland annat ”många invandrare är bedragare”, och ”invandrare lever ju som i en djungel. Kolla på Rosengård” utan att någon ansvarig ingrep.

Nio andra elever har också upplevt att de blivit kränkta, enligt anmälan. Rektorn har dock inte gjort någon kränkningsanmälan under sina fyra år på skolan.
DO har inlett en tillsyn av skolan och begär att huvudmannen i augusti ska skicka in en redogörelse över hur skolan arbetar för att förhindra diskriminering och trakasserier.

Senaste nytt omLund
×