Något större andel skolkare

HÄSSLEHOLM

Andelen gymnasiestuderande som fått studiebidraget indraget i Hässleholm har ökat något.
Detta framgår av en sammanställning som CSN har gjort. Det nyss avslutade läsåret har jämförts med läsåret 16/17. Totalt drogs studiebidraget in för 74 elever i Hässleholms kommun av totalt 1602, vilket motsvarar 4,6 %. Läsåret tidigare var siffran 4,4 %.
Jämfört med andra skånska kommuner ligger Hässleholm bra till. Högst andel skolkare finns i Åstorp 25 %. I närområdet lyckas Perstorp åstadkomma ett nollresultat, Kristianstad 9,9 %, Östra Göinge 19,2 % och Osby 1,9 %.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...