Foto: Karsten Petersen
Foto: Karsten Petersen

Inget svar på vad som orsakade smärta

Malmö De två postanställda som på onsdagsmorgonen fick åka till sjukhus efter att ha känt smärta i händerna, fick lämna sjukhuset några timmar senare. När polisen avslutade insatsen på postterminalen på kvällen fanns fortfarande inget svar på vad som orsakade smärtan.

Postterminalen vid Borrgatan i Malmö stängdes vid fem på onsdagsmorgonen sedan två av Postnords medarbetare samtidigt känt smärta i händerna när de sorterade post vid ett löpande band.
Detta initierade en insats för både polis och räddningstjänst som pågick en stor del av onsdagen.
De skadade personerna, två män i 20- respektive 50-årsåldern, fördes till sjukhus, men kunde åka hem vid 14-tiden. Skadorna på händerna konstaterades vara lindriga, men någon uppgift om vad som var orsaken till skadorna lämnades inte.
Polisens nationella bombgrupp och sakkunnig inom CBRNE (förkortning av kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen) beordrades att vidta nödvändiga åtgärder för att ta reda på vad som kan ha orsakat skadan. Arbetet på postterminalen pågick fram till 19 på kvällen, men något svar på vad som låg bakom att postmedarbetarna reagerat med smärta fick man inte fram trots ett omfattande analysarbete.
Bland annat togs arbetshandskarna som männen använde i sorteringsarbetet omhand. Det ena paret undersöktes med avancerad indikeringsutrustning på plats, medan det andra paret skickades med kurir till nationellt forensiskt centrum, NFC.
De två av varandra oberoende instanserna inte gav inte något svar på vad som orsakat reaktionen hos de båda männen, men insatsen på postterminalen avbröts trots det. Därefter hävdes avspärrningarna och arbetet kunde återgå till normalläge på postterminalen.
En del av materialet som samlades in på postterminalen under dagen skickades dessutom till totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för vidare bedömning.
Polisutredningen som bedrevs under dagen under brottsrubriceringen framkallande av fara för annan graderades om till arbetsplatsolycka.
– Man får försöka gå djupare för att se vad som orsakade smärtan, men just nu läggs det här ärendet till handlingarna. Vi går redan på knäna resursmässigt, säger polisens Ewa-Gun Westford.
– Det är klart att vi vill veta vad som hände. Kanske kan NFC eller FOI ta reda på det så småningom.
På postterminalen fick övrig personal som var i tjänst gå hem, vilket innebar att områden med postnummer som började på 20-29 inte fick någon post under onsdagen.
De postare som jobbar på kundservice kring fakturafrågor och reklamutskick kunde inte heller komma in till sin arbetsplats på grund av händelsen.