Barn nekas att heta Lover

Kristianstad Föräldrarnas ansökan till Skatteverket om att få döpa sitt barn till Lover nekas – har för sexuell innebörd.

Skatteverket nekar två föräldrar i Kristianstad att döpa sitt barn till Lover, enligt nyhetsbyrån Siren.

Myndigheten motiverar beslutet med att namnet är olämpligt då det kan tolkas ha en sexuell innebörd eftersom den främsta betydelsen av ordet på engelska är ”älskare” vilket är relativt välkänt i Sverige vilket skulle kunna orsaka besvär för barnet.

Engelska betydelsen av ordet "lover"

Lover: älskare, vän, beundrare