Bevattningsförbudet gäller omedelbart. Foto: Pontus Lundahl/TT

Bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan

Eslöv Från och med i dag, fredagen den 13 juli, inför VA Syd bevattningsförbudet och det gäller tills vidare.

Detta innebär att det är förbjudet att använda vattenslang, spridare, högtryckstvätt eller på annat sätt använda dricksvatten i större mängder.

– Dricksvattnet ska prioriteras till mat, dryck och hygien, uppmanar Magnus Ek, VA-strateg på VA Syd.

Sms har gått ut till de boende och VA Syds personal lovar att finnas på plats i Billinge och Stockamöllan och informera om bevattningsförbudet där det behövs.

Anledningen till bevattningsförbudet är att de båda orterna får sitt vatten från grävda brunnar där vattennivån nu sjunker i torkan. I övriga delar av VA Syds område (Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö) råder inte bevattningsförbud men alla uppmanas fortsätta använda vattnet smart.

VA Syd fyller nu på vattenreservoaren i Billinge med hjälp av tankbil men vattenmängden räcker endast till det nödvändigaste i hushållet. För att säkra leveransen av dricksvatten på lång sikt bygger VA Syd också en ny vattenledning mellan Stockamöllan och Billinge, enligt ett pressmeddelande