Måste hålla fast för att ge vård

Hässleholm En lex Sarahanmälan har upprättats angående en kvinna på ett boende i Hässleholm. Kvinnan har inte velat ta emot någon omvårdnad och har därför försökt att riva, slå och bita personalen.

Kvinnan som har starkt nedsatt syn och hörsel bedöms vara rädd och vill inte att personalen rör vid henne.
Detta innebär att personalen tvingas ta tag i kvinnan hårt för att det över huvud taget ska gå att ge henne omvårdnad och för att kvinnan inte ska bli vanvårdad.

Att inte ge någon omvårdnad alls är inget alternativ.
Enligt rapporten skriker, rivs, bits och slåss kvinnan när personalen försöker att hjälpa henne. Det har även hänt att hon kastat avföring på personalen.
Hon vill inte att personalen tar i henne och hon har även satt sig emot att bli undersökt eller inskickad till sjukhus.
Problemen uppstår varje gång som personalen närmar sig kvinnan.
En demenssköterska har försökt att ge tips och råd hur man ska kunna närma sig kvinnan utan att kvinnan börjar slåss.

Kvinnan tros känna maktlöshet och personalen känner att de inte kan ge omvårdnad på ett värdigt sätt.
Boendet har försökt att nå anhöriga utan att lyckas och man har inte kunnat upprätta någon genomförandeplan.
Vid handledningen har det framkommit att personalen ska fortsätta att arbeta på det sätt som de hittills har gjort eftersom man inte kan sluta ge kvinnan omvårdnad.

Dagens fråga

Har du sett vildsvin i det vilda?

Loading ... Loading ...