Justitieminister Morgan Johansson (S) vill förbjuda rasistiska och nazistiska organisationerl. Foto: Erik Simander/TT

Rasistiska organisationer kan förbjudas

Stockholm Justitieminister Morgan Johansson (S) anser att nazistiska och rasistiska organisationer ska förbjudas enligt lag.

Det finns sedan tidigare redan ett stycke i Regeringsformen som inte har tillämpats och som innebär att sammanslutningar som ”innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande” kan förbjudas.

Bakgrunden till regeringens ställningstagande är händelserna kring Nordiska motståndsrörelsen (NMR) i Almedalen.

Regeringen anser att nazistiska och rasistiska organisationer både kan och ska förbjudas enligt lag, rapporterar Ekot och det ska finnas ett brett stöd i riksdagen för saken.

– Det är ett ganska stort steg att ta, men den här typen av aktiviteter utgör ett allvarligt hot mot människor, säger Morgan Johansson i Ekot.

Ett förbud skulle innebära att till exempel NMR inte skulle få mötes- och demonstrationstillstånd.
Enligt Johansson kan förbudet träda i kraft 2020.