060522. Närbild på nätverkskabel. Foto. Hasse Holmberg. Kod 96 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN

Kommunen tecknar fiberavtal med Region Skåne

Östra Göinge
Östra Göinge kommun har undertecknat ett avtal med Region Skåne om samverkan kring fördelningen av stödmedel för fiberutbyggnad inom det så kallade landsbygdsprogrammet. Det skriver kommunen på sin hemsida.

Samverkan innebär en fördjupad dialog kring områden som är svåra att bygga ut och som behöver finansiellt stöd. Dialog kommer framöver att ske mellan kommuner, leverantörer och Region Skåne. Länsstyrelsen, som handlägger bidragsansökningar för landsbygdsprogrammet, stödjer samverkansmodellen.
Avtalet innebär att innevarande års landsbygdsstöd på 84,5 miljoner kommer att kunna erbjudas till flertalet kvarstående så kallade vita fläckar i Skåne.
– Östra Göinge har en hel del fastigheter som ligger inom definitionen ”vita fläckar”, dvs. i svår terräng där det är långt mellan husen, därför ser jag frågan om var bidragspengarna riktas som oerhört viktig för att kommunens hushåll på landsbygden ska få fiber, säger bredbandssamordnare Pia Vingestråhle.
– Vi har drivit denna fråga i ”13-projektet” sedan hösten 2016 och vi ser det som positivt att bidragspengarna riktas mot de områden som verkligen behöver stöd för att kunna bli utbyggda.
I nästa bidragsomgång, hösten 2018, har leverantörer möjlighet att söka bidrag för vita fläckar.