Knut Linse. Foto: Privat

Han var en respekterad ledare

Knut Linse, Malmö, har avlidit efter en kort tids sjukdom i en ålder av 88 år. Han efterlämnar makan Berit, döttrarna Lotta och Stina samt sonen Anders med familjer och 11 barnbarn.

Knut växte upp i Malmö och tog studenten som ingenjör vid S:t Pauli läroverk. Därefter avlade han civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg, därefter en Master of Sience examen vid Columbia University, New York år 1954.
Arbetslivet började med fyra år som försäljare/chef vid Åkerlund och Rausing i Lund.
1958 till 1967 tjänstgjorde Linse i flera chefsbefattningar inom dåvarande Asea-koncernen. Först vid Atomkraftavdelningen i Västerås, sedan tre år som vice VD i ett dotterbolag i Mexico och därefter en befattning som chef för Byrån för utlandsbolagen.
Under fyra år var Knut VD för AB Åsbrink & co och därefter chef för AB Altor, Malmö.
Under senare delen av 70-talet var Knut direktör och koncernstabschef i dåvarande Trelleborg-tretornkoncernen, Trelleborg.
1979 blev Knut VD för Pileprodukter, samhällsföretaget i M-län. Här kom hans industriella meriter och sociala patos väl till pass.
Inom Samhallkoncernen blev Knuts breda kompetens i ett flertal kommittéer och projekt värdefulla. Vi kolleger imponerades av Knuts engagemang och klokskap. Han var en mycket högt respekterad ledare och en god vän.
Efter sin pensionering studerade Knut främst ekonomisk historia vid Lunds universitet och vid Högskolan i Malmö.
Knut var landstormspojke i tonåren och då träffade han Berit, som var unglotta. De kom att vara ett par i 70 år.
Familjen tillbringade somrarna i sitt sommarhus i Båstad.
Knut var en föreningsman, bland annat som revisor i ett flertal föreningar och kassör i Lupus, Lund.
Släktforskning intresserade honom.
Knut var även genuint kulturellt bevandrad. Han var en sann biblioteksvän, som ofta läste två-tre böcker varje vecka.
Musikintresset odlades genom abonnemang vid Konserthuset i Malmö.
Bridge spelade Knut gärna och makarna Linse åkte på många bridgeveckor i Europa.
Hans historiska intresse var stort med resor till bland annat Auswitsch, Israel och Jalta, Krim. Äventyrsresor tog Knut till Peru, Kina och Nepal.
Fjällvärlden lockade både med vandringar och skidåkning. Kebnekaise besteg Knut tio gånger.
Fram till för tre år sedan genomförde Knut många motionslopp, till exempel Öresundsbroloppet och under 2000-talet flera Göteborgsvarv. Han var den äldste deltagaren i denna halvmara.
Färdmedlet i Malmö var i regel cykel.
Under en årslång period, när sonen Per för några år sedan drabbades av en obotlig hjärntumör, fanns Knut och Berit vid sonens sida.
Knut var sedan 1967 medlem i Malmö Limhamn rotaryklubb. Efter många år som klubbens revisor tilldelades han hedersutmärkelsen PHF. Knut var en mycket aktiv klubbmedlem fram till maj i år.
Det är med mycket stor saknad och värme vi kommer att minnas hedersmannen och vännen Knut. Vi delar sorgen med makan Berit, deras barn och barnbarn samt släkt och vänner.

×