Liten slant på turismen

Hässleholm 43 kronor per person. Så mycket har Hässleholms kommun lagt på turismen under 2017.
Det är en betydligt mindre summa per person än grannkommunerna.

Under de tre senaste åren har summan legat på ungefär samma nivå i kommunen.

De som enligt kommun- och landstingsdatabasen relativt sett lägger mest pengar på turistverksamheten är de små Norrlandskommunerna. Mest pengar per person i Skåne lägger Vellinge med 186 kronor.
Snittet i landet ligger på 100 kronor per person vilket är drygt dubbelt så mycket som i Hässleholm.
Statistiken bygger på det som de olika kommunerna bokfört som turistrelaterade nettokostnader till SCB.

Förutsättningarna i kommunen kan se väldigt olika ut liksom samarbetet mellan kommunen och företagen inom turismen.
– Investeringarna kan vara helt avgörande för små kommuner genom att de genererar dynamiska effekter, säger Anders Gunnarsson från Sveriges kommuner och landsting till nyhetsbyrån Siren. Näringarna svarar för den allra största delen av kostnaderna, men behöver inte sällan hjälp med att organisera marknadsföringen, ansökningar och allt annat runtomkring.

När det gäller grannkommunerna så har Osby lagt 107 kronor per person 2017. Trots att det är betydligt mer per person än Hässleholm är det en halvering från 2015.
I Östra Göinge är siffran 85 kronor per person och i Kristianstad 99 kronor per person. Siffrorna har inte varierat så mycket under de senaste tre åren.
I Perstorp och Markaryd ligger motsvarande siffra på 75 kronor respektive 120 kronor.

Dagens fråga

Vill du att Sverige lämnar EU?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×