En blixtkanal är inte bredare än en penna men kan vara mellan 5 och 10 kilometer lång. Foto: TT

Skador efter åska kostar miljoner

Skåne Blixtrar och dunder, magiska under eller? Åsksäsongen är här och med det följer stora krafter som kan orsaka stora och kostsamma skador på hus och ägodelar, enligt Länsförsäkringar.

– Vanligast är att åskan orsakar elfel och förstör elektronik, säger Johan Litsmark, naturskadespecialist på Länsförsäkringar.

Åsksäsongen är igång och varje år får Länsförsäkringar in mellan 5 000-10 000 skadeståndsanmälningar från sina kunder som rör skador efter åska och blixtnedslag.

Enligt Länsförsäkringar är det kraften från blixten som leds in i byggnader genom ledningar och går in i elektronik som är ansluten till el-nätet: datorer, modem eller tv som orsakar de flesta skadorna.

– Allt som är anslutet till elnätet under ett åskoväder är i riskzonen, även vitvaror som kyl och frys så de får du kolla att de fungerar efter att ovädret dragit förbi, säger Johan Litsmark.

Under en tioårsperiod, mellan 2008-2017, har Länsförsäkringar fått in 5 390 anmälda skador i Skåne, vilket är en total skadekostnad på 71 879 292 kronor i länet.

Sammanlagt under tioårsperioden har Länsförsäkringar betalat ut över 1 miljard i skadekostnader för områden i hela Sverige.

Det går att minska risken för skador vid åska och blixtnedslag menar Länsförsäkringar.

Ett tips är att man som husägare installerar överspänningskydd och jordfelsbrytare samt drar ur strömkontaker och laddare när åskovädret drar in.

Så gör du för att undvika åskskador

Låt installera överspänningsskydd och jordfelsbrytare. Jordfelsbrytare slår av strömmen automatiskt vid en kortslutning mot jord och minskar risken för brand, men skyddar däremot inte elektrisk utrustning vid åska och blixtnedslag.

Har du solcellsanläggning bör du ha överspänningsskydd på både lik- och växelströmssidan.

Ha fungerande brandvarnare och brandsläckare.

Dra ur strömkontakter på elektronik som tv, dator och modem, robotgräsklippare med mera.

Ladda inte mobil, elcykelbatteri, hövding hjälm eller annan utrustning under åskoväder.

Ladda inte heller robotgräsklippare eller elbil under åska.

Använd aldrig lampor, kontakter, sladdar eller elektriska apparater som verkar skadade, luktar eller låter konstigt efter ett åskoväder.

Kontrollera regelbundet funktionen på jordfelsbrytare, brandvarnare och brandsläckare.