Överklagar översiktsplan

Hässleholm

Kristoffer Dudzik som under en längre tid varit kritisk till den del av den fördjupade översiktsplanen som berör hans mark i Sjörröd har överklagat planen till förvaltningsrätten.
Han vill att den mark som tillhör hans fastighet ska ”rättas till” innan planen antas.
Han menar att beteckningen natur som uppges på hans mark är felaktig. Den har tidigare varit markerad som blandad bebyggelse. I planen anges att ”natur” är områden som ”ska hållas tillgänglig för allmänheten genom stråk, passager, vandringsslingor eller stigar”.
Från kommunens sida har man tidigare uppget att ”planen är en viljeyttring om att det här är värdefull natur som inte ska exploateras”.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×