GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Po­li­tik av bränderna?

Ledare All energi måste läggas på att bekämpa de svåra skogsbränderna. Politisk strid bör anstå till läget är normalt igen, gärna efter valet.
Opinion • Publicerad 19 juli 2018 • Uppdaterad 13 december 2021
Skogsbräderna bör inte utnyttjas partipolitiskt nu.       Foto: TT
Skogsbräderna bör inte utnyttjas partipolitiskt nu. Foto: TT

Skogs­bränderna i Här­je­da­len och Häl­sing­land, och många mind­re på andra håll i landet, är oer­hört all­var­liga. Män­ni­skor har tvingats eva­kuera sina hem, och brand­män ris­kerar livet i det far­liga ar­be­tet.

Det finns all an­led­ning att när den akuta krisen är över ut­vär­dera hur be­red­skapen för så här om­fat­tan­de och lång­va­riga bränder är. Tyd­li­gen har inte er­fa­ren­heterna från den stora skogs­branden i Västmanland för fyra år se­dan tagits till­va­ra i till­räck­lig ut­sträck­ning, efter­som det ock­så nu verkar finnas brister i hur ar­be­tet har or­ga­ni­serats och i de tek­niska och ma­te­ri­ella re­surserna.

Att för­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hult­qvist här­om dagen flaggade för att en ut­vär­der­ing bör göras var där­för inte för­vånande, även om ut­spelet kun­de tolkas som ett in­slag i val­de­batten. Men det är del­vis hans an­svars­om­rå­de, så det är na­tur­ligt att han agerar.

Det har kommit kri­tik mot att stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven inte hörts el­ler synts. Han har inte av­brutit sin le­dig­het för att åka till en brand­plats och ge mo­ra­liskt stöd.

Nu kände han pressen och gjorde i går ett uttalande via TT och tackar alla som gör ”hjäl­te­in­satser i det­ta svåra läge”.

Även op­po­si­tions­po­li­ti­ker har känt sig manade att uttala sig.

Cen­terns för­svars­po­li­ti­ker Daniel Bäckström kri­ti­serar rege­ringens bristande le­dar­skap och vill att Sverige ska skaffa egna brand­flyg­plan för att kun­na be­kämpa bränder utan att låna flyg­plan från Ita­li­en.

Krist­de­mo­kra­ter­nas Mi­ka­el Os­kars­son kri­ti­serar bristande sam­ord­ning som bland an­nat in­ne­bär att mi­li­tärens he­li­kop­trar inte an­vänds i brand­be­kämp­ningen och att Sjö­farts­verk­et upp­handlade he­li­kop­trar som inte har ut­rust­ning för brand­be­kämp­ning.

Det kan sä­kert ligga myc­ket i kri­tiken, men just nu när krisen är som mest akut är det olämp­ligt för­söka göra po­li­tik av bränderna. Debatten bör komma i den ut­vär­der­ing som måste ske, bäst ef­ter valet.

Yng­ve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.