Foto: Arkivbild

Problem med långa väntetider för färdtjänst

Hässleholm I sommar har Skånetrafiken jobbat intensivt för att lösa problemen med långa väntetider i telefon vid beställning av sjukresor och färdtjänst.
Många anställda har fått avbryta sin semester på grund av bristen personal.

Efter återkommande problem med serviceresor och färdtjänst tog Skånetrafiken över servicen i egen regi i år.

Sedan början av maj har beställningscentralen för sjukresor och färdtjänst med löpande övergång etablerats i Skånetrafikens huvudkontor i Hässleholm. Detta för att höja kvaliteten och göra verksamheten mer effektiv.

Trots detta har Skånetrafiken haft längre kötider än förväntat vid telefonbeställning av sjukresor och färdtjänster, både av kunder och vården. Förra veckan tog beställningscentralen emot nästan 2000 samtal per dygn med en genomsnittlig väntetid på nitton minuter.

Problemet har prioriterats högt och Skånetrafiken har fått tillkalla mer personal från deras semester som en temporär lösning.

Det förväntas ta ytterligare några veckor innan Skånetrafiken kan nå sitt mål på en väntetid på högst ett par minuter.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...