Barnplacering utan utredning

HÄSSLEHOLM

Ett ensamkommande barn placerades hos en man utan att han hade utretts som familjehem. Mannen utsågs dessutom till vårdnadshavare. Nu har socialförvaltningen i Hässleholms kommun anmält sig själv till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Sarah, för missförhållandet.
Placeringen innehöll fler brister än så. Förvaltningen underlät att följa upp placeringen och senare, när den väl gjorde en utredning, hade socialsekreteraren ingen kontakt med barnet. Barnet utreddes överhuvudtaget aldrig.
Nu slår socialchefen Sus Lantz Eriksen fast att verksamhetscheferna för barn och familj samt ensamkommande barn och ekonomiskt bistånd behöver ta ett bättre samlat grepp och skapa bättre rutiner. Hon nämner också vikten av att nyanställda får en övergripande yrkesintroduktion.

Dagens fråga

Har du kvar dina gamla skolkataloger?

Loading ... Loading ...