Slåtter på Åraslövs slåtteräng. Hö slås med lie av Sivard Strand. FOTO: STEFAN SANDSTRÖM/ARKIV
Sven Jensén, Göinge hembygdsförening, har tankar i torkan. ARKIVBILD

Slåttergille mer aktuellt än någonsin

BROBY/ÖRKENED Nu ordnas slåtter på flera håll i regionen och den är mer aktuell än någonsin. Allt hö och allt foder som kan uppbringas fyller en funktion i torkan.

På torsdag den 26 juli är det slåttergille i Broby hembygdspark. I stället för att kasta det torkade gräset i en outnyttjad hög, vilket gjorts tidigare år, kommer den lilla skörden att bli mat till ett par islandshästar och några får i bygden.
– Dessa exempel kan mångfaldigas om vi hjälps åt och låter fantasin flöda, säger Sven Jensén, månskensbonde och ordförande i Göinge hembygdsförening och som har en hel del tankar i torkan.
– Jag vill att vi ska äta svenskt kött, använda svenska spannmålsprodukter och äta svenska grönsaker. Och kära medborgare: Stäng av robotgräsklipparen som far över brunbrända gräsmattor dag ut och dag in. Den är onödig och rent av skadlig för gräset där och förstärker det torkande eländet.
Sven Jensén berättar att på 1860-talet hade vi besvärlig torka och missväxtår i Sverige och många människor tvingades utvandra till Nordamerika.
– Det ska vi inte behöva göra idag. Det gäller att vara kreativ, samarbeta och se de möjligheter som finns runt hörnet. Själv har jag har några tunnland ”värdelös” mark. De kommer att betas av några kor, som tillhör en lantbrukare i bygden, under några veckor och jag känner att jag lämnar ett litet bidrag till den svenska matproduktionen.
– Genom att tänka utanför den gängse ramen kan man lösa problem, vilka förefaller olösliga som till exempel att låta djuren beta på maden intill ån, för att klara betet till köttdjuren.
Hösten 2017 blev en våt historia med omgärdade potatisåkrar, liggsäd och fastkörda traktorer.
– Det ena lågtrycket avlöste det andra. Det gick nästan inte en dag utan att vi fick regn i varierande mängder. Vi kallade det då en katastrof – och det var det. Det positiva var, att grundvattenförråden fylldes på.
– Nu har vi fått uppleva motsatsen – en torka som skapar nya frustrationer. För mig är det en ständig pina att se brunbrända betesmarker, brådmogna sädesfält samt uttorkade bäckar och åar, säger Sven Jensén.

Även Örkeneds hembygdsförening anordnar slåtter inom en nära framtid. Den 29 juli klockan 10 börjar slåtterdagen i Möllehem, Björkhult cirka 10 km söder om Lönsboda på vägen mot Sibbhult.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...