Campare stal ström vid Finjasjön

HÄSSLEHOLM Ett par som ställt upp husvagnen vid Finjasjön kopplade in sig på kommunens elnät och fick på så vis gratis ström.
Men nu väljer Polisen att inte utreda brottet, eftersom det bara skulle ge ett bötesstraff.

Det var för en vecka sedan som en person tipsade Hässleholms kommun om att ett par som campade vid Finjasjön kopplat in sig på elnätet och förbrukade ström som tillhörde kommunen.

Personal åkte ut för att kontrollera uppgifterna och kunde konstatera att de stämde. Mannen som bodde i husvagnen sa att han hade tillåtelse att använda elen.
Kommunens personal satte då hänglås på anordningen för att förhindra att det skulle ske igen.

Elstölden polisanmäldes – men nu meddelar polisen att någon förundersökning inte kommer att inledas. Camparna kommer därmed undan trots att det rör sig om ett brott: olovlig energiavledning.
Orsaken är att polisen inte tror att en åklagare skulle väcka åtal för brottet.
Sådan så kallad åtalsunderlåtelse kan enligt rättegångsbalken göras om ”något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts” om det kan antas att brottet inte skulle föranleda annan påföljd än antingen böter eller villkorlig dom.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

  • Ja (60%, 252 Röster)
  • Nej (40%, 166 Röster)

Antal röster: 418

Loading ... Loading ...