Länsstyrelsen Skåne har beslutat om att det från och med den 25 juli klockan 16:00 råder det även grill- och eldningsförbud i den egna tomten. Foto: TT

Grill- och eldningsförbud även på den egna tomten

Länsstyrelsen Skåne skärper nu eldningsförbudet efter uppmaningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tidigare under dagen. Nu råder det även grill- och eldningsförbud på den egna tomten.

Från och med den 25 juli klockan 16.00 råder det även grill- och eldningsförbud på den egna tomten.

Det är länsstyrelsen Skåne som skärpt det tidigare eldningsförbudet efter uppmaningen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gick ut med tidigare under dagen.

– Vi har idag beslutat att följa uppmaningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och skärpa det redan gällande eldningsförbudet, så att det omfattar ALLA platser, inklusive egen tomtmark. Förbudet gäller ALLA typer av grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus, säger tillförordnad landshövding Matz Hammarström i ett pressmeddelande.

Då det varma och torra vädret ser ut att fortsätta till helgen i Skåne, temperaturen ser ut att ligga kring 30 grader, förväntas brandrisken nå extrema nivåer.

– Jag hoppas på bred uppslutning från allmänheten i det extremt torra väder som nu råder. Vi måste göra vad vi kan för att Skåne inte ska drabbas av bränder, säger Matz Hammarström.

På länsstyrelsen Skånes hemsida finns mer information och där är anslaget översatt till flera språk som fastighetsägare, campingägare och allmänheten kan skriva ut och sätta upp för att hjälpa till.

Läs mer: