Foto: TT

Flera skåningar fast i långa sjukskrivningar

Ny statistik visar att fler personer i Sverige sjukskrivs under en längre period. I Skåne har antalet ökat med 325 procent mellan 2013 och 2017, enligt Försäkringskassan.

Enligt statistik från Försäkringskassan och företaget Yogobe har antalet långtidssjukskrivningar totalt i Sverige ökat från 2013 siffror på 10 700 personer till 41 100 år 2017.

I Skåne län har siffran ökat med 325 procent.

En långtidssjukskrivning innebär att en person är sjukskriven två år eller längre.

En förklaring till den markanta ökningen är, att man i början av 2016 tog bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Vilket innebär att en person kan vara sjukskriven längre än två och ett halvt år.

Samtidigt som långtidssjukskrivningar ökar har antalet sjukskrivningar som sträcker sig mellan ett och två år sjunkit. Detta tror Försäkringskassan och Yogobe beror på att handläggningen där flera får avslag på intitiala ansökningar om sjukpenning har skärpts samt att bedömningarna kring vård och rehabilitering görs i tid och i större omfattning.