Skrämmande lätt att få fejkartiklar publicerade

Oseriösa eller skrupelfria forskare kan enkelt få artiklar publicerade i fusktidskrifter, helt utan hänsyn till om forskningen är seriös eller bluff. Detta enligt en granskning gjord av teamet bakom Panamapappren. Reportrar från 18 länder analyserade 175.000 forskningsartiklar och fann att fler än 400.000 forskare har vänt sig till pseudovetenskapliga tidskrifter för att snabbare kunna publicera sin forskning – journalisterna skickade in fuskartiklar och fick utan problem dem publicerade.
Ett stort problem i dag är desinformation som sprids över internet. Men detta är mer allvarligt än att förespråka en verkningslös diet eller varna för harmlösa livsmedel i klickbetesartiklar.
Att publicera falska vetenskapliga artiklar i falska vetenskapliga tidskrifter utarmar trovärdigheten för seriös, grundligt granskad forskning. Det gör det svårare att avgöra vilken forskning som skett enligt sund vetenskaplig metodik och granskats av andra forskare med en likvärdig kompetensnivå.
Än mer oroväckande är det att det enligt granskningen förefaller som om många av forskarna visste att magasinen var bluff, men använde sig av dem i alla fall, för främja sin karriär. De har betalat stora summor för att publiceras snabbt.
Om en forskare ertappas med den här typen av fusk bör konsekvenserna minst bli en avslutad karriär. Vi har lärt oss av Paolo Macchiarini-affären att forskningsbluffar dödar.
Martina Jarminder

×