Alla uppfinningsrika biltillverkare

Tänk om biltillverkarna lagt den tid de lägger på kreativt fuskande på att förbättra sina bilmodeller? Till exempel genom att göra dem mer klimatvänliga.
”Volkswagenskandalen” som briserade för tre år sedan avslöjade att biltillverkare fuskade med tester på hur mycket kväveoxid bilmodellerna släppte ut. Förhållandena manipulerades under testen, så bilen föreföll släppa ut betydligt mindre än den gjorde under verklig körning. Det innebar att EU:s mål för att minska utsläppen uppnåddes på pappret, men inte i verkligheten. Biltillverkarna har försenat Europas klimatarbete på eget bevåg.
Tyvärr fick de ohederliga tillverkarna inte några särskilt allvarliga påföljder, trots att de visade förakt både för lagar och regler som fanns och för konsumenten, som i god tro köpte en bil som hen trodde var miljösmart.
Den tyska dagstidningen Tagesblatt upptäckte orimligt höga utsläpp av koldioxid i en rapport från EU-kommissionen. Kommissionen har misstankar om att biltillverkarna har fortsatt fuska. I det här fallet har de överdrivit utsläppen, snarare än att justera dem neråt som vid det förra tillfället. Om man från början anger för höga nivåer kan man hävda att man gör en stor sänkning och miljöförbättring när man går ner till den faktiska nivå som bilarna släpper ut, som alltså är lägre.
Biltillverkarna tillhör de största lipsillarna när klimatåtgärder diskuteras. Det är kolossalt synd om dem att de förväntas bli mer klimatvänliga, anser de själva. Tyvärr förvånar därför inte kommissionens misstankar. Det visar åter på det absurda i att testerna fortfarande får utföras av biltillverkarna själva. Om det inte redan varit uppenbart att det behövs externa tester, utförda av en oberoende enhet, så är det det nu.
Förhoppningsvis tillverkar andra aktörer bättre och billigare klimatsmarta fordon, så att efterfrågan på de traditionella tillverkarnas bilar minskar och fusket upphör vara ett problem.

×