Rättvis dom för trakasserad flicka

En flicka som utsatts för mobbning och trakasserier får 20 000 kronor i skadestånd av Malmö stad. Trakasserierna var av grov och förnedrande art: flickan har bland annat tvingats dra ner byxorna och hotats med våldtäkt för att hon inte är ”tillräckligt muslimsk”.
Häpnadsväckande nog ansåg skolan flickan gick på inte att det var sexuella trakasserier. Det är svårt att tänka sig ett tydligare exempel än att hotas med våldtäkt och tvingas att ta av sig kläderna.
Malmö stad har medgett att man hanterat situationen fel. Det är goda nyheter. Barn ska inte acceptera att trakasseras eller ”recenseras” för hur religiösa de är, särskilt inte i en sekulär stat som Sverige. Barn och ungdomar måste ha samma rätt till sin kropp och sin integritet som vuxna. Vilken bild ger vi dem annars, om de bokstavligt talat får lära sig i skolan att de inte kan värja sig mot övergrepp och trakasserier och att skolan inte står på deras sida.
20 000 kronor är en struntsumma, men sänder ändå signalen till flickan att hennes lidande är värt att ta på allvar och att samhället medger att det svikit henne.
Det är inte lätt att förhindra mobbning. Ibland sker det på sätt som inte syns utåt. Men med fysiska, synbara övergrepp har man inte den ursäkten.
Malmö stads erkännande av skuld är också principiellt viktig eftersom det befäster att religion inte ska vara en måttstock som någon behöver stå ut med att mätas efter i vårt sekulära samhälle.
Martina Jarminder

×