Skåne vid torka. Foto: ESA:s satellit Sentinel-3.

Se hur Skåne förvandlas av torkan

En jämförelse av satellitbilder över Danmark och Skåne från 30 juni och två veckor senare visar tydligt hur torkan tagit sitt grepp.

På bara två veckor ändrades vegetationen från grönt till brunt. Bilderna är tagna av den europeiska rymdfartsorganisationen ESA:s satellit Sentinel-3.