Protester utanför parlamentet. Foto: TT

Denna kaxiga lilla panel

Utskottet för digitalisering, kultur, media och sport i det brittiska parlamentet känns inte spontant som en enhet som kan avslöja valfusk, politiska skandaler i tredje världen eller sänka Mark Zuckerbergs Facebook. Men efter slutsatserna i kommitténs 89 sidor långa första rapport kan man undra om det inte kan det.
Utskottet har ställt betydligt tuffare frågor kring Cambridge Analyticas roll i valfusk, manipulationer av allmänheten genom sociala medier och Facebookgrundaren Mark Zuckerbergs roll i det än den amerikanska kongressutfrågningen och definitivt tuffare än EU:s genanta eftergivenhet. Det förklarar med största sannolikhet varför Zuckerberg var villig att dyka upp för utfrågning i kongressen, med en ångerfullhet som få tog på allvar, men vägrat att komma till förhör med parlamentets utfrågningspanel, trots att han blivit kallad upprepade gånger.
Det är begripligt: det är ingen smickrande bild av Facebook och Zuckerberg som målas. Ett av de tyngsta avsnitten i rapporten handlar om att kommittén kommit fram till att Facebook aktivt och medvetet hjälpte till att underblåsa det katastrofala rashat som lett till våld och splittring i Burma. Till och med Facebooks egen teknikchef Mike Schroepfer kallade beteendet ”fruktansvärt” när han vittnade för panelen.
Rapporten pekar också på att Facebook medvetet struntade i att undersöka hur Ryssland använde plattformen, trots ett flertal varningar om oegentligheter.
Kommittén föreslår rätt radikala lagändringar för att komma tillrätta med problemet. Till exempel att teknikföretagen ska bli juridiskt skyldiga att se till att deras produkter och plattformar inte innehåller ”skadligt eller olagligt material” och att ett misslyckande med att reglera det tillräckligt effektivt ska leda till åtal. Kommittén förespråkar höga krav på transparens, så företagens agerande i bland annat politiska sammanhang ska kunna granskas. De vill också se ett förbud mot en viss typ av hårt riktad politisk annonsering, som bidragit till att mycket falsk information spridits inför det amerikanska valet och Brexitomröstningen.
Detta är bara toppen på det digitala isberget. Rapporten kräver en utredning kring hur mycket av Leave-kampanjens resurser kommit från donatorer med kopplingar till ryska intressen.
De kräver också ökad transparens från den brittiska regeringen kring hur den utreder rysk inblandning i brittisk politik. Rapporten har en anklagande ton kring hur eftergiven regeringen har varit och kallar Theresa Mays uttalanden om rysk inblandning för missvisande. Cambridge Analyticas chef Alexander Nix hävdar att ett dotterbolag till Cambridge Analytica haft tillgång till hemligstämplad information från det brittiska försvarsdepartementet. Kommittén förslår att detta ska blir föremål för en regelrätt brottsutredning.
Denna ”kaxiga lilla panel”, som de kallades i Washington Post, har alltså gått betydligt längre i sitt ifrågasättande av Facebook, Cambridge Analytica och ryskt inflytande på demokratiska val och folkomröstningar än andra drabbade intressenter. De beskriver att de utsatts för en ”aggressiv motkampanj” och att det stärker deras övertygelse om att händelserna måste utredas vidare och regelrätta brottsutredningar måste startas.
Minst en rapport till kommer. Huruvida kommitténs radikala lagändringsförslag blir verklighet går inte att säga, men deras slutsatser bekräftar att situationen är så allvarlig som den först verkade. Det är väl värt att hålla ögonen på vad de kommer fram till, särskilt så här nära ett svenskt val, som många tror kommer att avgöras i och av sociala medier.
Martina Jarminder

×