Det behövs en utökning av flygdebatten

Fler och fler problematiserar det ökande flygandet. Enligt en prognos från Flygbranschens organisation IATA kommer flygande att fördubblas till 2036.
I Sverige ökade utsläppen förra året, vilket är ett misslyckande för Miljöpartiet i regeringen. Vissa branscher gick upp, vissa ner. Särskilt belastande för miljön är metallutvinning, som stål. Bara SSAB:s utsläpp motsvarar ett antal miljoner flygresor, med Naturvårdsverkets siffror. Företaget försöker att ta fram metoder för att göra stål utan att släppa ut koldioxid, vilket är det enda rimliga.
Att flyga till spännande ställen är en stor källa till glädje för många. Att resa är personligt utvecklande och hjälper oss att förstå andra kulturer och andra länder. Att be folk att sluta flyga är lite som att ge någon en nyckel till en godisaffär och samtidigt be dem sluta äta choklad. Det krävs mycket övertygande argument.
Ett sådant vore, åtminstone för de med miljö- och klimatomsorg, att industrin som står för den större delen av utsläppen också minskar utsläppen radikalt och att samhällets resurser satsas på att ta fram metoder för att minska industrins insatser som miljöbov, så att vi arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Debatten kring flygandet handlar i nuläget med om att folk visar att de varit duktiga och tågluffat istället för att åka med flygcharter. Debatten om flygandet måste omfatta hela utsläppskartan, så vi kan bilda oss en god uppfattning om var åtgärder vore mest effektiva.

×