Det enda Systembolaget i Hässleholms kommun ligger fortfarande i Gallerian, men i slutet av året flyttas verksamheten till Ica Kvantum i utkanten av stan. Där byggs just nu om för en betydligt större butik. Arkivbild

Många hässleholmare på ett ”bolag” förändrar inget

Hässleholm I Hässleholms kommun finns det bara 0,23 Systembolagsbutiker per 10.000 invånare, näst lägst i landet efter Falun. Men fler lär det inte bli.
– I nuläget har vi inga planer på att etablera ytterligare en butik i Hässleholms kommun, säger Lennart Agén, presschef på Systembolaget.

Systembolaget i Sverige
Flest Systembolagetbutiker i Sverige/10 000 invånare har Bjurholms kommun i Västerbottens län, 4,85, följt av Sorsele i samma län, 4,66 och Åsele i Uppsala län, 4,13.
Kristianstad har 0,29 butiker/10 000 invånare, Osby 0,92 och Östra Göinge 0,83.
Genomsnittet för Sverige är 0,53.
Källa: Folkhälsomyndigheten. Siffrorna gäller 2017.

Det är Folkhälsomyndigheten som tagit fram statistik över Systembolagets förekomst i landet. Den visar att det går många hässleholmare på det enda ”bolaget” som finns i kommunen. Faktiskt är det bara i Faluns kommun som det är glesare med butiker, 0,21 per 10 000 invånare.

Den här statistiken är dock inget som påverkar Systembolagets beslut om var fler butiker ska etableras.
– Alla kommuner som önskar en Systembolagetbutik har rätt till en. Då etablerar vi en sådan oavsett hur stor eller liten kommunen är. Så står det i vårt avtal med staten. Men sedan äger Systembolaget beslutet att etablera ytterligare en butik i en kommun om vi anser oss inte klara av att hålla god service i den befintliga butiken, säger han.

En kommuns invånarantal är alltså bara en av alla de faktorer som spelar roll vid etableringen av butiker, konstaterar presschefen.
– Vi tittar också på hur folk rör sig, daglig in- eller utpendling i kommunen och hur långt det är till andra butiker. Kunderna bryr sig inte så mycket om kommungränser utan vad som är enkelt utifrån deras egna parametrar, förklarar Lennart Agén.

Så att hässleholmarna bara har 0,23 Systembolagsbutiker per 10 000 invånare är inget som avgör när det gäller etablering av ytterligare butiker?
– De här siffrorna har vi med oss redan i våra bedömningar, men det är inget primärt mått vi använder, utan vi tar med alla dessa parametrar i en helhetsbedömning, säger Lennart Agén.

När det i våras blev känt att Systembolaget i Hässleholm lämnar Gallerian för en flytt till Ica Kvantum i stans utkanter uttryckte många en oro över att det skulle leda till att centrum utarmas. Ledande politiker framförde också önskemål till Systembolaget om att det skulle skapas en filial inne i stan. Men inte heller det har vunnit något gehör.
– Nu flyttar vi och naturligtvis kommer det öppna en bättre butik som är än bättre anpassad för våra kunder i området. Sedan vet ju både du och jag att även om man är skriven i en kommun väljer man ibland att handla i andra butiker, säger Lennart Agén.

Han påpekar också att i vår del av landet är kommunerna generellt sett ganska små vilket innebär att det ofta är nära till andra butiker.
Dessutom är Systembolagets policy att vara försiktiga med nyetablering av butiker.
– Varje nyetablering är en styrelsefråga utifrån att Systembolagets syfte och mål är att begränsa alkoholens skadeverkningar. För varje butik måste vi kunna motivera och förklara varför vi måste öppna en ny.

Fotnot: Systembolagets utlämningsställen finns inte med i Folkhälsomyndighetens statistik.
I Hässleholms kommun har Systembolaget fem utlämningsställen, på Ica Toppen i Sösdala, Ica Supermarket i Bjärnum, Ica Matlusten i Tyringe, Matöppet i Vinslöv och i Vittsjö Blomsterhandel.

Systembolaget i Sverige
Flest Systembolagetbutiker i Sverige/10 000 invånare har Bjurholms kommun i Västerbottens län, 4,85, följt av Sorsele i samma län, 4,66 och Åsele i Uppsala län, 4,13.
Kristianstad har 0,29 butiker/10 000 invånare, Osby 0,92 och Östra Göinge 0,83.
Genomsnittet för Sverige är 0,53.
Källa: Folkhälsomyndigheten. Siffrorna gäller 2017.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×