100811 Rullstol på ojämn gata: Svårt underlag för rullstolsburna © Bildbyrån - 30233

Fick vänta 14 månader på hjälp

Hässleholm En funktionshindrad kvinna fick vänta nästan 14 månader på att få det stöd i form av en kontaktperson som hon behövde. Nu vill Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) tvinga Hässleholms kommun att betala en straffavgift.

En insats i form av en kontaktperson kan ha en avgörande betydelse för den enskilde, påpekar Ivo, eftersom det syftar till att bryta en persons isolering.

I det aktuella fallet dröjde det nästan 14 månader från att Hässleholms kommun beslutade att kvinnan hade rätt till en kontaktperson till att hon fick det. Då skedde det dessutom tack vare hennes egna bekanta.
Det framgår, enligt Ivo, inte att kvinnan skulle haft särskilda krav eller önskemål om kontaktpersonen som kan förklara fördröjningen. Kommunen har inte heller kunnat visa att man jobbat intensivt för att lösa problemet.
Dessutom har kommunen, trots uppmaning, inte redovisat vad det skulle ha kostat att ge kvinnan en kontaktperson. Därför utgår Ivo från en snittkostnad i landet på 1 232 kronor i månaden. Myndigheten anser att ett oskäligt dröjsmål uppstod efter sex månader och därför kan nu kommunen tvingas att betala den summa som sparats in, plus 25 procent. Totalt stannar summan på 12 000 kronor och det blir nu upp till förvaltningsrätten att avgöra om straffavgiften ska dömas ut.

Dagens fråga

Följer du någon tv-serie?

Loading ... Loading ...