Falska nyheter från (M)
n ”Fake news”. Nu senast är det moderaterna (M) som går ut med direkt osanna påståenden. Här kommer lite fakta som slår hål på osanningarna.
Douglas Roth (M) skriver i en insändare angående Paviljongen att: ”Framför allt socialdemokraterna var negativa till folkomröstning”. Sedan fortsätter han med: ”Jag uppmanar därför väljarna som tycker att det var fel att flytta paviljongen att inte rösta på socialdemokraterna. Rösta på oss istället som tycker att paviljongen skulle stå kvar i Officersparken”. Men har Roth glömt att det var (M) och (KD) som, tillsammans med de rödgröna (S, C, V, MP), röstade emot en folkomröstning vid kommunfullmäktiges (KF) möte den 13 juni 2016. Det var bara tre partier i KF som helhjärtat stödde kravet på en folkomröstning och det var FV, SD och L. Ska man rösta, som Roth uppmanar väljarna, så ska de alltså rösta på FV, SD eller L. Tack, det blir bra.
Robin Gustavsson och KD räknas därtill nu tydligen in som en del i en samlad allians. Roth (M) skriver nämligen: ”Det viktigaste i kommunalvalet är att det blir ett starkt stöd för den nuvarande styrande minoriteten av moderater, kristdemokrater och liberaler …”. Varför det? Erfarenheten talar ett annat språk. KD har vid flera tillfällen ställt sig på de rödgrönas sida i tunga frågor så som bland annat i fiberfrågan, och det gjorde KD därtill efter det att M och L bytt fot och anslutit sig till FV uppfattning. Likaså drev KD och de rödgröna tillsammans igenom beslutet att förvärva fiberbolaget Hessleholm Network för 15 miljoner (KF 2016-005-09, §70) i strid med uppfattningen från såväl FV, SD som M+L. Alliansen har alltså inte kunnat hålla ihop och KD har ofta visat sig vara en ”Trojansk häst” som huggit sina bundsförvanter M och L i ryggen.
Kenny Hansson (M) är inte bättre. På facebook vill han påskina att han hela tiden varit emot satsningen på fiberutbyggnad och ägande i kommunal regi. Detta är inte sant. Gå själv in på Hässleholms kommuns hemsida och se webb-TV från kommunfullmäktige 2015-05-25. Där, cirka 45 minuter in i sändningen, framgår att han säger: ”Det är bra att det står i planen att vi ska äga det passiva nätet …”. Han förespråkar därtill: ”en ägandeform där vi äger både det aktiva och passiva nätet”. Därför yrkar han på att: ”Vi ska utreda för- och nackdelarna med att hålla det aktiva fibernätet i kommunal ägo …”. Har moderaterna drabbats av (M)innesförlust så är det hög tid att avgå!
Ett annat Hässleholm
n Det finns ett annat (ett andra) Hässleholm som brukar lyftas fram av Bertil Nilsson, Peter Alf (numera Medborgarpartiet) och Bjarne Öhrling–Hässleholm i utkanterna som egentligen inte är utkanter. Hela Våtmarksområdet och allt som har med Sjörröd att göra står hela tiden i centrum.
I själva verket är dessa utkanter hyperintressanta. Strax före Kulturhusets tillkomst lanserades ett förslag som fick krigsrubriker på Norra Skånes första sida ”Hinner politikerna med? ” Man ville bygga ett nytt Sommarland i just dessa så kallade utkanter–där marken och marknaden egentligen förberetts mentalt genom 5-dagars O-ringen under K. G. Sjöholm. ”Hinner politikerna med?”
Ja, frågan ventilerades under dåvarande stadsarkitekten Bo Mårtensson. Vid ett sammankallat stormöte informerades om att detta nya centrum på ett lovande sätt kunde tänkas medföra en kundkrets ända ned till Hamburg (!).
Invånarna i Hässleholm tänker inte som Folkets Väl, att en kilometer räknat från centralstationen är bästa tänkbara.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du haft många smeknamn?

Loading ... Loading ...