Ebba Busch Thor tror på frysfartyg. Foto: TT

Kort och lång krishantering

Centerpartiet och Kristdemokraterna har båda kommit med förslag på ytterligare åtgärder för det krisande jordbruket. Det finns absolut inslag av ”allt till alla”, som oppositionspartier kan kosta på sig eftersom de inte står för notan, men också bra, konkreta förslag. Det handlar om pengar, men också om ren administration.
Regeringens paket var snålt tilltaget, med ett antal hundralappar per köttdjur i stöd, även om det låter mycket så fort det handlar om miljarder. Centerpartiet vill höja ersättningen från 375 kronor till 750 kronor. Centern vill också se stöd till bönder som bara sysslar med växtodling, som självklart också lider under torkan, om än en mindre summa än för dem som sysslar med djurhållning. Om det går att finansiera på ett bra sätt är det rättvist om även växtodlare kan få överleva krisen. Här har som sagt Centerpartiet lyxen att kunna lägga förslag som oppositionsparti utan egen plånbok, men regeringens förslag var väl återhållsamt.
Både Centerpartiet och Kristdemokraterna pekar på att det är katastrof för bönderna att Jordbruksverket misslyckats med att betala ut de ersättningar som bönderna har rätt till i tid. De vill båda se snabba nödutbetalningar. Det är även i normala fall olyckligt att man inte tar hänsyn till att ett mindre företags likviditet kan vara beroende av att man får utbetalningar i tid för att möta löpande kostnader. Stödet måste betalas ut omgående. Om någon i hast fått för mycket får man kräva återbetalning vid ett senare tillfälle hellre än att dröja så företag går omkull.
Centerpartiet talar även denna gång om att se över regelkrångel. Visst ”regelkrångel” finns där av en anledning, som de hårda regler Sverige har för djurhållning eftersom vi har valt att försöka ligga i framkant kring köttproduktion. C nämner upphandling till offentliga verksamheter nästan i förbigående i sin handlingsplan, men vill förenkla för köp som bättre motsvarar produktionsförhållanden för svenskt jordbruk. En möjlighet att stärka den självgående lönsamheten i det svenska jordbruket är om att man enklare kan handla upp svensk mat. Om liknande krissituationer uppstår i framtiden vore det bra om offentliga verksamheter kunde bunkra svenska livsmedel till ett förmånligt pris. Här kan krånglet gott få minska.
Det innebär inte om frihandelsmotstånd: Sverige är tungt importberoende, så den som värnar om internationell frihandel kan även framöver sova gott om natten.
Kristdemokraterna fokuserar mest på snabba nödlösningar, vilket också behövs. Det är oklart om de frysfartyg som KD förespråkar är den mest kostnadseffektiva lösningen, eller om det finns andra alternativ för att ta vara på köttöverskottet. Men det är praktiskt och principiellt viktigt att all extra mat som blir resultatet av extensiv nödslakt i möjligaste mån tas om hand.
I längden handlar det om att öka möjligheten till lönsamhet, så att lantbruksföretagen ska kunna stå på egna ben och bara behöva stöd när det är kris. Centerpartiet föreslår bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för att stärka lantbruksföretagarnas ekonomi. Det är ett bra förslag. Sverige behöver enkla jobb och sänkta arbetsgivaravgifterna kan som bonus innebära att någon som står långt ifrån arbetsmarknaden kan få arbete inom lantbruket eller lantbruksrelaterade verksamheter.
Alla riksdagspartier är överens om att svensk livsmedelsproduktion måste öka: en överenskommelse som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kallat ”historisk”. För att det ska ske måste det till förändringar som gör att det kan bära sig att vara lantbrukare. Alla kan inte hållas under armarna. Men det kan heller inte vara omöjligt. Krisen och krispaketen måste leda till politik för ökad hållbar svensk matproduktion och inte bara en programförklaring. Martina Jarminder

×