Integration är en så viktig fråga att vi inte enbart kan lämna den till våra politiker. För mig handlar integration om mänskliga möten. Istället för att sucka över bristande integration – så kan jag engagera mig! Och nästa gång någon klagar över hur dåligt integrationen fungerar – ställ frågan: ”vad har du gjort för att förbättra den?” På de flesta ställen startas det upp t.ex. språkcaféer nu i höst, som gärna tar emot fler ideella. Jesus säger i Matt. 7:12: ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem”. Hur vill vi bli bemötta den dagen vi tvingas lämna våra hem (skogsbranden kan komma inatt…)? Mänskliga möten är inte alltid enkla – men de ger ökade perspektiv på tillvaron. Tillsammans bygger vi framtiden!

Birgitta Gustafsson

diakon i Broby-Emmislövs församling

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Är du rädd för att det ska börja brinna hemma?

Loading ... Loading ...