Kolibakterier i Osbysjön

Osby Kommunen avråder invånarna i Osby att inte bada i Osbysjön framöver. Nya provresultat visar höga mängder av kolibakterier och enterokocker i sjön, som för tillfället inte är bra att bada i.

Som Norra Skåne tidigare skrivit om gör det extrema vädret och torkan att kolibakterier drabbar sjöar och vattendrag. En ny provtagning visar att höga halter av kolibakterier. Kommunekologen Agne Andersson menar att det i värsta fall bara är regnet som kan ändra på den höga bakteriehalten.
– Det är regn som behövs för att vattnet ska spädas ut. Det finns inga andra sätt att motverka den höga halten, säger han.

På måndag ska nya prover tas på olika områden i Osbysjön. Om man har fått en förvarning om att där är för höga halter av bakterier, som i det här fallet, så tar man alltid nya prover tre dagar efteråt för att säkerställa värdena.
Varningsskyltar har satts ut vid badplatsen på Sjöängen.
– En vuxen person skulle kanske kunna doppa sig där och klara sig. Men barn som leker i timmar och får i sig kallsupar löper stor risk att drabbas av magsjuka och feber.

Än så länge är det bara badplatsen Sjöängen som har haft för stora mängder bakterier för att det ska gå att bada.
– Det har gjorts prover på andra ställen också, Hjärtasjön och Vesljunga, men än så länge har vi inte fått rapporter om att där skulle vara farligt att bada, säger Agne Andersson.
Det är inte bara torkan som gör att de höga halterna av bakterier uppmätts.
– Det kommer lite vatten från reningsverket men mycket är rent avloppsvatten, säger Agne Andersson.

Jacob Ruderstam

Senaste nytt omOsby