Social samvaro på recept

Den brittiska regeringen satsar 24,5 miljoner pund på att komma tillrätta med den ofrivilliga ensamheten, som den betraktar som ett hälsoproblem. Ofrivillig ensamhet motsvarar enligt en beräkning att röka 15 cigaretter om dagen i belastning på hälsan.
Vårdcentraler i Storbritannien skriver redan ut social samvaro på recept. Den vårdsökande blir hänvisad till en ”lots”, som hjälper den ofrivilligt ensamme att hitta föreningar och volontärarbete som skapar sociala kontakter. Det kan lösa två problem: en av möjligheterna är att man matchas med en ofrivilligt ensam pensionär som man besöker. På det sättet slipper två personer att vara ensamma. Metoden har visat sig vara mycket effektiv, med färre återbesök för nedstämda patienter. Det sparar dessutom stora summor pengar för vårdenheterna att rekommendera social samvaro, som ger ett större allmänt välbefinnande. I nuläget är det ungefär var femte vårdcentral som skriver ut umgänge på recept. Efter den nya satsningen ska många fler erbjuda detta som behandlingsmetod.
Liberalernas Anna Starbrink vill efter valet se ett pilotprojekt för detta i Stockholm, där vården kopplas till civilsamhället. Sverige är i sina sociala strukturer och sättet att umgås kanske till och mer lite mindre socialt än Storbritannien, eftersom vi saknar pubkulturen som gör att folk lämnar huset oftare. Att försöka med social samvaro på recept är en utmärkt idé även för Sverige.

×